Răspunsul primit de AS47 de la Ministerul Apărării

În urma adresei trimise de AS47 către Ministerul Apărării Naționale, ca urmare a scoaterii la concurs a postului de comandant al clubului Steaua, am primit următorul răspuns de la minister:

▶️ Funcția de comandant al Clubului Sportiv al Armatei ”Steaua” va fi publicată în Biroul Informativ al Armatei (B.I.A) ulterior stabilirii condiţiilor specifice postului, condiții ce sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.69/2015.
▶️ Tematica și bibliografia pentru proba de interviu vor fi publicate în reţeaua INTRAMAN a MAPN în termen de ? zile lucrătoare de la publicarea în B.I.A.
▶️ Termenul până la care se vor depune candidaturile pentru ocuparea postului este ultima zi lucrătoare a lunii în care funcţia a fost publicată în B.I.A.
▶️ Procedura pentru definitivarea noului comandant durează aprozimativ 2️⃣ luni de la data depunerii candidaturilor.

Reamintim că, până la numirea noului comandant, clubul STEAUA București este condus de colonelul Cristian Cîrlan.

De asemenea, relansăm tuturor candidaților invitația de a-și prezenta într-un mod deschis și transparent planurile de dezvoltare pe perioada mandatului, atât pe plan sportiv, cât și ca infrastructură.