Informatii livrare / retur

Renunţarea la cumpărare

Produsele achiziţionate la distanţă se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile de la denunţarea contractului. Se recomandă utlizarea aceluiaşi serviciu de transport utilizat pentru recepţionarea produselor.

Asociația Steliștilor 1947 va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.

Definiţia contractului de vânzare (art. 2, 5.): orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atăt produse, căt şi servicii.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.

Art. 12 menţionează că exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale. Produsul returnat trebuie să fie in aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, şocuri, urme de folosire excesivă şi/sau intervenţii neautorizate etc.

Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Consumatorul este responsabil doar în ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. În conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile şi modul de funcţionare al bunurilor, consumatorul ar trebui să le mânuiască şi să le inspecteze în acelaşi mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin; de exemplu, consumatorul ar trebui doar să probeze un articol de îmbracaminte, nu să îl poarte. 

Unele produse sunt marcate cu un sigiliu aplicat de producător pe ambalaj. Acest sigiliu nu este prezent în mod obligatoriu, prezenţa lui fiind specifică producătorului. Prezenţa sigiliului nu este obligatorie pentru a demonstra că produsul este exact în forma şi condiţiile în care a fost eliberat de către producător. Deteriorarea sigiliului nu aduce nicio limitare dreptului de renunţare la contract.

Asociația Steliștilor 1947 poate refuza colaborarea cu consumatorii care au abuzat de dreptul de a renunţa la cumpărare. Notificarea acestora se va face anterior impunerii restricţiilor privind vânzarea de produse sau servicii.

Procedura de retragere din contract

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informează Asociația Steliștilor 1947 cu privire la decizia de retragere din contract prin una din variantele: model formular sau o declaraţie neechivoca făcută pe un mediu durabil (hârtie, mail sau fax). Consumatorul are la dispozitie 14 zile de la primirea produselor pentru a anunţa retragerea din contract.

Obligaţiile care revin Asociației Steliștilor 1947

Rambursarea integrală a sumelor primite ca plată, inclusiv costurile livrării în cazurile: produsul livrat nu corespunde specificaţiilor din site, produs nefuncţional în primele 48 ore (2 zile lucrătoare) de la recepţie, produs livrat greşit (exceptând situaţia în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard). Rambursarea sumelor se va face folosind aceleaşi modalităţi de plată rezonabil aplicabile (în cazul plăţii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator). Îndeplinirea obligaţiei de rambursare se face în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţionarea produselor.

Obligaţiile care revin consumatorului 

Produsele sunt înmânate Asociației Steliștilor 1947 personal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat) fără întârziere nejustificată şi în decurs de maxim 14 zile de la anunţarea deciziei de retragere din contract. Consumatorul suportă costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar în ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Produse excluse, fără drept de returnare

Următoarele categorii de produse nu se pot returna decât dacă sunt sigilate/ cutia nedeschisă/ cutia nu prezintă urme în interior că a fost deschisă:

  • a.  Donaţii.
  • b. Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe suport material.
  • c. Produsele aduse în stoc în urma unei comenzi speciale ferme şi a efectuarii plăţii în avans, nu pot fi returnate.

Aceste limitări se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

Exemple de produse şi categorii de produse care pot fi supuse unor costuri suplimentare în vederea aducerii la conformitate/stare iniţială:

  • Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, şocuri mecanice.

Retur de produse

Puteţi solicita returul de produse în următoarele cazuri:

  • Produsul livrat nu corespunde specificaţiilor din site. Puteţi solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul in care produsul nu mai este disponibil).
  • Produs nefuncţional în primele 48 ore (2 zile lucrătoare) de la recepţie. În cazul în care produsul achiziţionat a fost livrat nefuncţional sau prezintă vicii de fabricaţie, acesta va fi înlocuit cu un produs funcţional, în urma notificării scrise sau prin prezentarea la sediu în termen de 48 de ore de la primirea produsului
  • Produs în colet deteriorat. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, va recomandăm să refuzaţi recepţia lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat şi se poate întocmi un proces verbal împreuna cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie mentionaţă starea coletului din momentul livrării. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor vă este transferat integral în momentul în care intraţi în posesia fizică a produsului. Orice reclamaţie ulterioară nu va fi luată în considerare. În cazul în care se utilizează un transportator însarcinat de către consumator, riscul este transferat în momentul livrării produselor către transportator.
  • Produse livrate greşit. În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.

Costurile de retur pentru situaţiile prezentate mai sus (nu şi în cazul renunţării la cumpărare) cad în sarcina magazinului nostru.

Solicitările de retur se notifică pe site-ul nostru către Departamentul Suport Clienţi prin email la office@as47.ro. Vă recomandăm expedierea prin curier.

Menţiune
În toate cazurile de mai sus, cu excepţia celui referitor la defectele în perioada de garanţie, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, de preferat în ambalajul original şi obligatoriu însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor, poate genera costuri  de aducere la conformitate/stare iniţială de până la 100% din valoarea produsului.

Orice modificare a stării produselor sau deteriorarea ambalajului original a acestora ce face imposibilă vânzarea produsului ca nou, duce automat la aplicarea unei proceduri de returnare supusă unor taxe administrative de readucere a produselor la starea în care au fost livrate; taxele sunt cuprinse între 0 şi 100% din valoarea iniţială a produsului. Cuantumul taxei administrative va fi comunicat către client la recepţionarea produselor deteriorate/modificate.