Scrisoare deschisă către Federația Română de Fotbal

Scrisoare deschisă către Federația Română de Fotbal:
„Stimați domni,
Vă scriem aceste rânduri din calitatea de reprezentanți ai Asociației Steliștilor 1947, organizație non-profit ce reprezintă vocea și interesele suporterilor Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, proprietarul și singurul utilizator de drept al mărcilor verbale și vizuale „Steaua” sau „Steaua București”, prin repetate constatări ale diferitelor instanțe judecătorești din România. După cum vă este cunoscut și domniilor voastre, echipa de fotbal Steaua București activează în prezent în Liga II.
În această privință, am constatat cu neplăcută și supărătoare surpriză că recentele declarații făcute de către un oficial al unui club din Liga I aduc serioase prejudicii de imagine și reputație nu numai clubului pe care noi îl susținem, ci automat și competiției Liga II și sponsorilor acesteia.
Este vorba de declarația din data de 18.09.2022 a domnului Nicolae Dică, antrenor principal în acte al SC Fotbal Club Fcsb SA, în urma unui meci disputat de echipa dânsului:💬 „Este inadmisibil ca, la o echipă ca Steaua, în nouă etape să câștigi doar un joc. Și dacă nu era antrenor la echipă trebuiau să câștige. Chiar dacă se antrenau o dată, de două ori pe săptămână, trebuiau să vină să câștigăm.”Este evident că pronunțând „Steaua”, domnul Dică nu se referă la Steaua București, ci la echipa antrenată de dânsul, care nu este Steaua. Declarații asemănătoare au mai fost repetate de dânsul, atât în interviul televizat, cât și la conferința de presă de la finalul meciului.
Cu această ocazie, vă aducem la cunoștință că declarațiile lui Nicolae Dică intră sub incidența Articolului 52 (Comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului), punctul 7, al Regulamentului Disciplinar al Federației Române de Fotbal, aplicabil tuturor competițiilor naționale de fotbal din țară:
⚠️ „Cluburile ai căror jucători, antrenori sau oficiali afectează, în orice fel, imaginea unei competiții prin săvârșirea unor fapte de natură să ducă la discreditarea acesteia, se sancționează cu excluderea din competițiile în curs/sau viitoare de la una la două ediții competiționale.”
Considerând aceste aspecte, declarațiile oficialului clubului din Liga I sus-menționat (cum că Steaua nu ar fi clubul care activează în prezent în Liga II) afectează imaginea competiției Liga II, discreditându-i atractivitatea în fața publicului, încercând să insinueze că cea mai performantă echipă de fotbal din România nu ar juca, așa cum o face de fapt, în această competiție.
Având în vedere toate acestea, vă solicităm, cu cele mai respectuoase insistențe, ca clubul aflat în pricina acestor încălcări să fie sancționat conform regulamentului.
Cu stimă,Asociația Steliștilor 1947″


În plus, chiar Legea Sportului (art. 45) prevede că structurile sportive dețin EXCLUSIVITATEA:
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor lor în echipament de concurs și de reprezentare, când participa la competiții în numele respectivei structuri;
b) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii
c) drepturilor de reclamă, publicitate și de transmisie radio și televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.
În plus, JUSTIŢIA din România a INTERZIS societăţii FC FCSB SA să folosească numele „Steaua” sau „Steaua Bucureşti” în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale şi în special în competiţiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în înscrierile în asociaţiile şi federaţiile sportive.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – Decizia nr. 989A/2016 din decembrie 2016 în dosarul NUMELE STEAUA – decizia Curtii de Apel a rămas definitivă, în mai 2018, după ce ÎCCJ a respins, definitiv si irevocabil, recursul formulat de SC FC FCSB SA în acest caz.
„Interzice pârâtei SC FC FCSB SA să folosească fără consimţământul reclamantului CSA STEAUA semnele „Steaua”, „Steaua Bucureşti” sau a unor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale şi în special în competiţiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în înscrierile în asociaţiile şi federaţiile sportive.”
“Lipsa unui consimţământ al M.Ap.N. dincolo de cel referitor la marca înregistrată de Asociaţia Sportivă în 1999 şi a cărei protecţie a expirat prin nereînnoire rezultă şi din refuzul explicit al M.Ap.N., exprimat în 2004, la cererea la fel de explicită a pârâtei (FC FCSB), de a acorda acesteia din urmă consimţământul la înregistrarea de către pârâtă (FC FCSB) a unei mărci Steaua Bucureşti. (…) În realitate, M.Ap.N. nu a consimţit la transferul către pârâtă (FC FCSB) / Asociaţie (AFC Steaua) a unui astfel de drept de utilizare, ci doar la dreptul Asociaţiei asupra propriei mărci înregistrate în 1999)”.
“Reținând şi că utilizarea de către pârâtă (SC FC FCSB SA) a denumirii comerciale cu funcţia de marcă nu are loc conform practicilor loiale în domeniul comercial, dovadă fiind atât înregistrarea de către pârâtă (FC FCSB), în anul 2004, a unei mărci ulterior anulate pentru rea-credinţă la înregistrare, cât şi corespondenţa prealabilă prin care pârâta (FC FCSB) a solicitat acordul reclamantului (CSA STEAUA) la înregistrarea unei mărci similare, acord pe care aceasta nu l-a obţinut, însă a continuat demersurile de înregistrare a mărcii şi apoi de utilizare a denumirii comerciale cu funcţia de marcă după anularea mărcii înregistrate cu rea credinţă (inclusiv după notificarea sa de către reclamant în anul 2015), Curtea reţine încălcarea în acest fel al dreptului exclusiv al reclamantului CSA STEAUA asupra mărcilor sale”
“Analizând semnele în conflict, Curtea constată puternica similaritate a acestora. Reclamantul (CSA STEAUA) este titularul mărcilor combinate cuprinzând elementul verbal „Steaua Bucureşti”, iar pârâta (FC FCSB) folosește în activitatea sa comercială, pentru a face distinctive serviciile sale, denumirea Fotbal Club Steaua Bucureşti, elementul Steaua Bucureşti regăsindu-se ca element principal şi dominant în cadrul acestei denumiri, particulele slab distinctive din perspectiva funcţiei de marcă sub care e utilizată denumirea – „Fotbal Club” – care au funcţie mai degrabă descriptivă, nefiind de natură a diferenţia numele comercial al pârâtei (FC FCSB) de mărcile/numele comercial şi mărcile reclamatului (CSA STEAUA).”
“Totodată, părțile desfășoară servicii în parte identice şi similare în sfera activităţii, pârâta (FC FCSB) revendicându-şi în materialele de promovare şi pe site-ul propriu palmaresul reclamantului (CSA STEAUA) şi pretinde faţă de public a fi continuator al acestuia, utilizează pentru a da identitate şi distinctivitate echipei sportive culorile specifice mărcilor reclamantului (CSA STEAUA), riscul de confuzie pentru consumator fiind astfel demonstrat.”Declarațiile domnului Nicolae Dică, antrenor principal în acte al SC Fotbal Club Fcsb SA: https://www.youtube.com/watch?v=A4s3WYFvObk
— minutul 1:45

și https://www.youtube.com/watch?v=oxnbhU1jPC0
— minutul 1:40
— minutul 3:10
— minutul 5:07

#CeiCareNUauTrădat#spiritdeluptă#aicieSteaua#vremSteauaînA#CeiCareNUauTrădat #spiritdeluptă #aicieSteaua #vremSteauaînA