Asocierea în participațiune

Una dintre soluțiile simple la care poate apela Steaua este asocierea în participațiune. Un scurt raport despre cum se poate aplica aceasta se află depus la club de către steliștii Ilie Zavragiu și CIARO – “Center for Intelligence Analysis, Research & Operations” .Aceasta este o soluție la care a recurs și Universitatea Craiova, echipa care evoluează în prima ligă. Dintre avantajele principale precizăm:
✅ Asocierea în participație (denumită tradițional și ,,în participațiune”) este un contract reglementat în principal de Codul civil (art. 1949 – art. 1954) și de Codul fiscal (art. 125) și reprezintă un mijloc de desfășurare a unor activități în scopul obținerii de venit, care se desfășoară între cel puțin două entități juridice (persoane juridice, fizice, autorități publice, instituții publice sau private, asociații, fundații).
✅ Asocierea în participație NU NAȘTE o nouă persoană (entitate juridică), NU CREAZĂ un alt subiect de drept, NU TRANSFERĂ BUNURI din patrimoniu către asociere. Fiecare participant la contractul de asociere își păstrează integral proprietatea asupra bunurilor (mobile sau imobile, corporale sau necorporale, prezente sau cele ce vor fi obținute pe timpul derulării contractului de asociere în participație), își păstrează propria formă de organizare, conducerea, personalul și activitatea proprie.
✅ Asocierea în participație facilitează părților la contract obținerea de foloase materiale și/sau nemateriale fără a scoate din patrimoniu bunuri sau alte valori, utilizând doar unul (mai multe sau toate – cum doresc și convin părțile din contract) dintre activele, mijloacele și persoanele pe care le are deja la momentul semnării contractului de asociere. Pe acestea le păstrează intacte atât pe timpul derulării contractului de asociere în participație, cât și după încetarea acestui contract. ORICARE DINTRE PĂRȚILE LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE ÎȘI DESFĂȘOARĂ RESTUL ACTIVITĂȚILOR SALE SEPARAT ȘI INDIVIDUAL DE ACTIVITATEA CARE ESTE PREVĂZUTĂ ÎN CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE. Nu este afectată și nici influențată în vreun fel de activitatea prevăzută de acea activitate (sau activități) ce face obiectul asocierii în participație.
✅ Atractivitatea asocierii în participație se desfășoară doar pe baza contractului semnat în acest sens, este dată de lipsa formalităților complexe de înregistrare și autorizare, fiind suficient doar contractul încheiat între asociații participanți, dar și de faptul că aceasta nu este o persoană impozabilă distinctă, în înțelesul impozitului pe venit și pe profit.
Vom încerca să dezvoltăm mai multe aspecte din acest raport în zilele următoare.
#înGhenceadoarSteaua #CeiCareNUauTrădat #spiritdeluptă #aicieSteaua #vremSteauaînA